Między wiarą i nauką

Zapis konferencji popularno-naukowych prof. Sławomira Leciejewskiego.

 

Historia boska i ludzka #3 Potop – kolejna płaszczyzna sporu między kreacjonizmem a ewolucjonizmem

Historia boska i ludzka #3 Potop – kolejna płaszczyzna sporu między kreacjonizmem a ewolucjonizmem

Prof. Sławomir Leciejewski zajmie się dzisiaj Biblijnym POTOPem z kilku różnych perspektyw: kreacjonizmu fundamentalistycznego, kreacjonizmu „naukowego”, kreacjonizmu ewolucyjnego (ewolucjonizmu teistycznego) oraz ewolucjonizmu ateistycznego. Zapraszamy! Muzyka: Possimiste „The Flight of Lulu…