SPOTKANIA WSPÓLNOTY

separator_square

DOM MODLITWY

To cotygodniowe spotkania ewangelizacyjne w małych grupach, odbywające się w domach członków Koinonii, oparte na wspólnej modlitwie, czytaniu słowa Bożego i świadectwie spotkania z Jezusem.

SPOTKANIA WSPÓLNOT RODZINNYCH (AGAPITO)

Odbywają się raz w miesiącu w domach rodzinnych i gromadzą członków Koinonii mieszkających w pobliżu siebie. Mają charakter formacyjny i oparte są na modlitwie (także wstawienniczej), nauczaniu i braterskiej agapie. Nazwa spotkania „agapito” odnosi się do więzi przyjaźni, które są podstawą funkcjonowania Koinonii Jan Chrzciciel.

SPOTKANIE KOINONII

Odbywa się co miesiąc i gromadzi członków lokalnej wspólnoty. Służy wzrostowi duchowemu, pogłębieniu więzi wspólnotowej i formacji ewangelizacyjnej.

Udostępnij