ATENEUM JAN CHRZCICIEL

separator_square

Jest strukturą formacyjną, oferującą wiedzę teologiczną w kluczu kerygmatycznym, kształcącą ewangelizatorów i ich formatorów, będących w stanie przekazywać „mentalność KeKaKo”: zwycięską, „zaraźliwą”, chrystocentryczną, charyzmatyczną i wspólnotową.

Podstawą formacji w Ateneum są modlitwa, studium, praktyka i życie wspólnotowe.

Ateneum Jan Chrzciciel składa się z trzech, organicznie związanych ze sobą etapów.

Poziom podstawowy to trzy szkoły:

Ikona megafonu wpisanego otwartą księgę

Szkoła kerygmatyczna, której zadaniem jest przekazanie żywego doświadczenia kerygmatu i nauczenie przepowiadania ewangelicznego za pomocą prostych, twórczych i skutecznych środków;

Ikona: ogień wpisany w otwarta księgę

Szkoła charyzmatyczna lub inaczej szkoła posług, mająca na celu dostarczenie odpowiednich narzędzi dla pełnienia różnorodnych posług, dzięki którym Duch Święty rodzi, rozwija i umacnia swój Kościół;

Ikona: Postacie wpisane w otwartą księgę

Szkoła koinonijna, której zadaniem jest przekazanie zasad i kryteriów życia wspólnotowego, integralnego wzrostu i pastoralnego towarzyszenia dla osiągnięcia pełnej dojrzałości, zarówno ludzkiej, jak i duchowej.

Poziom średni tworzą trzy sekcje:

Ikona: litera omega

Sekcja filozoficzna, dostarczająca podstawowych narzędzi do poszukiwania prawdy w otaczającej rzeczywistości – tej naturalnej, jak również nadprzyrodzonej;

Ikona: Biblia

Sekcja biblijna, której zadaniem jest przekazanie podstawowej, naukowej i pogłębionej znajomości całego Pisma Świętego;

Krzyż z loga KGB

Sekcja teologiczna, która uzdalnia studentów do przyjęcia płynącego z Objawienia światła opromieniającego współczesną rzeczywistość.

Poziom wyższy to:

Ikona: Nakrycie głowy laureata uniwersytetu

Różnorodne studia, podejmowane na uczelniach teologicznych, uwieńczone stopniami naukowymi.

Udostępnij
error: Przepraszamy, chronimy nasze treści :)