• Mt 3,3

  Głos wołającego
  na pustyni

 • Mt 3,3

  Przygotujcie
  drogę Panu

 • Mt 3,3

  Dla Niego
  prostujcie ścieżki

POMAGAMY UKRAINIE

Serce z barwami Ukrainy
“Wasze ręce niech będą zawsze wyciągnięte ku Mnie,
aby były błogosławione w dziele, które macie wypełnić…”

Proroctwo o Camparmò, 25 sierpnia 1978.

Drodzy przyjaciele, w naszych Oazach i w wielu rodzinach Koinonii goszczą już siostry i bracia z Ukrainy. Trwamy w gotowości i pełnym zaangażowaniu w dzieło pomocy Ukrainie i dziękujemy za Wasze dotychczasowe wsparcie. Chcemy umożliwić Wam także przekazywanie ewentualnej pomocy finansowej i rzeczowej, dlatego kontaktujcie się bezpośrednio z Koinoniami w Waszych miastach. Zachęcamy też każdego z Was do włączania się w organizowane w Waszych wspólnotach modlitwy wstawiennicze w intencji pokoju i jak najszybszego zakończenia tej wojny!
separator_square

KOINONIA JAN CHRZCICIEL

Koinonia Jan Chrzciciel to wspólnota, która służy dziełu nowej ewangelizacji. Jest kanonicznie uznanym prywatnym stowarzyszeniem wiernych w Kościele katolickim. Jej członkami są zarówno osoby świeckie, jak i bracia i siostry konsekrowani, a także księża.

Wspólnoty Koinonii, rozsiane po całym świecie, stanowią centra ewangelizacji i życia, a ich członkowie gromadzą się na okresowych spotkaniach służących wzrostowi wiary i formacji ewangelizacyjnej.

Emblemat Koinonii

DZIAŁALNOŚĆ

Działalność pastoralna Koinonii Jan Chrzciciel opiera się na trzech zasadniczych filarach,
nazywanych w skrócie KeKaKo, od słów:
Ikona Kerigma: megafon

KERIGMA

(Kerygmat)

Ikona Karisma: ogień

KARISMA

(Charyzmat)

Ikona Koinonia: postacie

KOINONIA

(Wspólnota)

Jest to więc przede wszystkim bezpośrednie przepowiadanie kerygmatyczne i formowanie ewangelizatorów w szkołach ewangelizacji.

Drugim filarem jest promowanie spotkań ewangelizacyjnych i formowanie członków Wspólnot Rodzinnych do pełnienia rozmaitych posług o charakterze charyzmatycznym.

 

I wreszcie – budowanie wspólnot, żyjących w atmosferze przyjaźni i doświadczenia spotkania z Chrystusem zmartwychwstałym, na modlitwie i we wzajemnym dzieleniu się życiem.

Wszelka działalność pastoralna Koinonii wpisuje się aktywnie w duszpasterstwo prowadzone przez lokalne struktury kościelne, wnosząc charakterystyczny dla niej wkład w realizację planów pastoralnych, formułowanych przez te struktury.

separator_square

Skontaktuj się z nami

Social Networks

 • Facebook
 • Twitter
 • You Tube
 • Podcast
Logo Koinonii

Wyślij wiadomość

Wiadomość ze strony www.koinoniagb.pl