• Głos wołającego
    na pustyni

  • Przygotujcie
    drogę Panu

  • Dla Niego
    prostujcie ścieżki

Podcast Koinonii Jan Chrzciciel i Spiżarnia Wiary łączą siły: obejrzyjcie pierwsze wspólnie nagranie wideo Przemka Krawczaka i ks. Roberta Hetzyga, w którym Robert opowiada o sobie i dzieli się świadectwem swojego nawrócenia i powołania!

separator_square

KOINONIA JAN CHRZCICIEL

Koinonia Jan Chrzciciel to wspólnota, która służy dziełu nowej ewangelizacji. Jest kanonicznie uznanym prywatnym stowarzyszeniem wiernych w Kościele katolickim. Jej członkami są zarówno osoby świeckie, jak i bracia i siostry konsekrowani, a także księża.

Wspólnoty Koinonii, rozsiane po całym świecie, stanowią centra ewangelizacji i życia, a ich członkowie gromadzą się na okresowych spotkaniach służących wzrostowi wiary i formacji ewangelizacyjnej.

Emblemat Koinonii

DZIAŁALNOŚĆ

Działalność pastoralna Koinonii Jan Chrzciciel opiera się na trzech zasadniczych filarach,
nazywanych w skrócie KeKaKo, od słów:
Ikona Kerigma: megafon

KERIGMA

(Kerygmat)

Ikona Karisma: ogień

KARISMA

(Charyzmat)

Ikona Koinonia: postacie

KOINONIA

(Wspólnota)

Jest to więc przede wszystkim bezpośrednie przepowiadanie kerygmatyczne i formowanie ewangelizatorów w szkołach ewangelizacji.

Drugim filarem jest promowanie spotkań ewangelizacyjnych i formowanie członków Wspólnot Rodzinnych do pełnienia rozmaitych posług o charakterze charyzmatycznym.

I wreszcie – budowanie wspólnot, żyjących w atmosferze przyjaźni i doświadczenia spotkania z Chrystusem zmartwychwstałym, na modlitwie i we wzajemnym dzieleniu się życiem.

Wszelka działalność pastoralna Koinonii wpisuje się aktywnie w duszpasterstwo prowadzone przez lokalne struktury kościelne, wnosząc charakterystyczny dla niej wkład w realizację planów pastoralnych, formułowanych przez te struktury.

Skontaktuj się z nami

Social Networks

Logo Koinonii

Wyślij wiadomość

Wiadomość ze strony www.koinoniagb.pl