AGGEO

separator_square

To grupa przedsiębiorców, składająca się z członków wspólnoty Koinonia Jan Chrzciciel, którzy łączą się wartościami w swoich przedsięwzięciach, przedsiębiorstwach, aby żyć ewangelicznymi przesłaniami naszego Pana. Poprzez realizowany na różne sposoby projekt Aggeo chcą wprowadzać w świat ekonomii biblijne zasady pomyślności, będące Bożym darem, którym chcą dzielić się ze wszystkimi, aby „nikt nie cierpiał niedostatku” por. Dz 4;32-35.

Ikona - współpraca

Pomysł Aggeo jest konkretnym sposobem przeżywania naszej wiary w świecie biznesu. Zrodził się on z intuicji O. Ricardo – założyciela Koinonii Jan Chrzciciel, nawiązując do biblijnego proroka Aggeusza.

Imię Aggeo (włoskie brzmienie imienia Aggeusz) nosił biblijny prorok, który zachęcał lud do odbudowy Świątyni. Budowanie Domu Pana we wszystkich jego elementach – rodzina, wspólnota, przedsiębiorstwo – jest również celem naszego przedsięwzięcia.

„Ja poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd. Poruszę wszystkie narody, tak że napłyną kosztowności wszystkich narodów, i napełnię chwałą ten dom…  Do Mnie należy srebro i do Mnie złoto … Przyszła chwała tego domu będzie większa od dawnej…”

Ag 2;6-8

separator_square

FILARY AGGEO

Zaangażowanie członków opiera się na czterech filarach, które realizują w ramach misji Aggeo. 

1. FORMACJA PRZEDSIĘBIORCÓW

Dzisiaj potrzeba nowych przedsiębiorców na nowe czasy. Formacja duchowa i biblijna jest podstawą funkcjonowania jako przedsiębiorcy Aggeo. Chcą oni czerpać ze „ŹRÓDŁA” którym jest nasz Pan Zbawiciel i na Nim opierać postawę w życiu oraz w biznesach. Formacja, którą oferuje Aggeo jest przede wszystkim wizją pomyślności ewangelicznej, na którą składają się pokój, radość i dobra materialne, którymi członkowie chcą dzielić się z innymi.

„Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana…”

Ef 5,17 

Program szkoły dzieli się na rozmaite poziomy:

Ikona - Lokalne spotkania

Spotkania lokalne Aggeo

Ikona - Nauczania Pastoralne

Nauczania pastoralne

kursy_agg

Kursy dla
członków wspólnoty

Ikona - dyrektorium

Dyrektorium Przedsiębiorcy

2. MOTYWACJA

Wspólne dzielenie się obecnością Pana w życiu i biznesie daje motywacje do pracy. Dzielą się świadectwami przedsiębiorców z Aggeo, którzy będąc członkami wspólnoty prowadzą z sukcesem swoje firmy zgodnie z wartościami ewangelicznymi.  

„Teraz bowiem ożyliśmy, gdy przy Panu stoicie…”

1 Tes 3,8

W tym filarze kluczowymi elementami są:

3. WSPARCIE

Każdy biznes potrzebuje wsparcia na każdym etapie jego funkcjonowania. Dlatego w Aggeo organizowane są Akademia Przedsiębiorcy, Aggeo Starter dla nowych biznesów, Networking oraz Radę Mentorów.

„Pożyteczna jest mądrość, by osiągnąć powodzenie..”

Koh 10,10

W tym filarze kluczowymi elementami są:

4. SZCZODROŚĆ

Bóg obdarzył nas odpowiednimi talentami i zdolnościami do pomnażania, dlatego członkowie Aggeo chą się dzielić tym co On im  daje. Dziesięcina, oddawana Jemu jest świadectwem wierności. Szczodrość przedsiębiorców wyraża się również przez byciem ambasadorem lokalnej oazy w społeczności biznesów, a także konkretnymi działaniami na rzecz wspólnoty.

„Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, a wtedy możecie Mnie doświadczać w tym – mówi Pan Zastępów… “

Mal 3,10

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Aggeo odwiedź stronę www.aggeo.pl, lub napisz na adres: biuro@aggeo.pl

Udostępnij