AGGEO

separator_square

To grupa przedsiębiorców, składająca się z członków wspólnoty Koinonia Jan Chrzciciel, którzy łączą się wartościami w swoich przedsięwzięciach, przedsiębiorstwach, aby żyć ewangelicznymi przesłaniami naszego Pana. Poprzez realizowany na różne sposoby projekt Aggeo chcą wprowadzać w świat ekonomii biblijne zasady pomyślności, będące Bożym darem, którym chcą dzielić się ze wszystkimi, aby „nikt nie cierpiał niedostatku” por. Dz 4;32-35.

Pomysł Aggeo jest konkretnym sposobem przeżywania naszej wiary w świecie biznesu. Zrodził się on z intuicji O. Ricardo – założyciela Koinonii Jan Chrzciciel, nawiązując do biblijnego proroka Aggeusza.

Ikona: uścisk dłoni z domkiem w tle

Imię Aggeo (włoskie brzmienie imienia Aggeusz) nosił biblijny prorok, który zachęcał lud do odbudowy Świątyni. Budowanie Domu Pana we wszystkich jego elementach – rodzina, wspólnota, przedsiębiorstwo – jest również celem naszego przedsięwzięcia.

„Ja poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd. Poruszę wszystkie narody, tak że napłyną kosztowności wszystkich narodów, i napełnię chwałą ten dom…  Do Mnie należy srebro i do Mnie złoto … Przyszła chwała tego domu będzie większa od dawnej…”

Ag 2;6-8

separator_square

FILARY AGGEO

Zaangażowanie członków opiera się na czterech filarach, które realizują w ramach misji Aggeo. 

1. FORMACJA PRZEDSIĘBIORCÓW

Dzisiaj potrzeba nowych przedsiębiorców na nowe czasy. Formacja duchowa i biblijna jest podstawą funkcjonowania jako przedsiębiorcy Aggeo. Chcą oni czerpać ze „ŹRÓDŁA” którym jest nasz Pan Zbawiciel i na Nim opierać postawę w życiu oraz w biznesach. Formacja, którą oferuje Aggeo jest przede wszystkim wizją pomyślności ewangelicznej, na którą składają się pokój, radość i dobra materialne, którymi członkowie chcą dzielić się z innymi.

„Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana…”

Ef 5,17 

Program szkoły dzieli się na rozmaite poziomy:

Spotkania lokalne Aggeo

Ikona: Prezenter przed tablicą

Nauczania pastoralne

Kursy dla
członków wspólnoty

Dyrektorium Przedsiębiorcy

2. MOTYWACJA

Wspólne dzielenie się obecnością Pana w życiu i biznesie daje motywacje do pracy. Dzielą się świadectwami przedsiębiorców z Aggeo, którzy będąc członkami wspólnoty prowadzą z sukcesem swoje firmy zgodnie z wartościami ewangelicznymi.  

„Teraz bowiem ożyliśmy, gdy przy Panu stoicie…”

1 Tes 3,8

W tym filarze kluczowymi elementami są:

  • Konferencja „Święto Przedsiębiorczości”
  • Świadectwa Przedsiębiorców
  • Ewangelizacja przedsiębiorców

3. WSPARCIE

Każdy biznes potrzebuje wsparcia na każdym etapie jego funkcjonowania. Dlatego w Aggeo organizowane są Akademia Przedsiębiorcy, Aggeo Starter dla nowych biznesów, Networking oraz Radę Mentorów.

„Pożyteczna jest mądrość, by osiągnąć powodzenie..”

Koh 10,10

  • Akademia Przedsiębiorcy Aggeo
  • Aggeo Starter
  • Networking
  • Rada Mentorów

4. SZCZODROŚĆ

Bóg obdarzył nas odpowiednimi talentami i zdolnościami do pomnażania, dlatego członkowie Aggeo chą się dzielić tym co On im  daje. Dziesięcina, oddawana Jemu jest świadectwem wierności. Szczodrość przedsiębiorców wyraża się również przez byciem ambasadorem lokalnej oazy w społeczności biznesów, a także konkretnymi działaniami na rzecz wspólnoty.

„Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, a wtedy możecie Mnie doświadczać w tym – mówi Pan Zastępów… “

Mal 3,10

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Aggeo odwiedź stronę www.aggeo.pl, lub napisz na adres: biuro@aggeo.pl

Udostępnij
error: Przepraszamy, chronimy nasze treści :)