AKTUALNOŚCI

separator_square

AKTUALNIE

Niedziela 25 lutego 2024 Mt 17,1-9 «Gdy Piotr jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: “To

Do wszystkich braci i sióstr z Oaz – Rzeczywistości Wspólnotowych Koinonii jan Chrzciciel Chrystus zmartwychwstał! “Zaraz też Duch wyprowadził Go

Opowieść o dwóch ojcach

Abraham, który gotów jest poświęcić swojego syna ze względu na uległość Bogu, spotyka się w dzisiejszej Liturgii Słowa z samym

O relacji między zrozumieniem kogoś a zaufaniem mu, a także o tym, co zrobić, żeby zaufać, mówi w swoim komentarzu

Czy ogólnie obowiązujące prawdy wiary są jeszcze dzisiaj komuś potrzebna do szczęścia? 💥👉 Jakie mogą być – i niestety często

separator_square

WKRÓTCE

The current query has no posts. Please make sure you have published items matching your query.
separator_square

MINIONE

Migawki z rekolekcji dla kapłanów i odpowiedzialnych w Riano (Rzym) w dniach 6-9 lutego 2024 z nauczaniami prowadzonymi przez José H. Prado Floresa Źródło: www.koinoniagb.org Udostępnij

Święto Ofiarowania Pańskiego od pewnego czasu w Kościele Katolickim stało się dniem poświęconym życiu konsekrowanemu. To ważna data także dla naszej wspólnoty, bo przecież Koinonia Jan Chrzciciel

IV NIEDZIELA ZWYKŁA (B)

Niedziela 28 stycznia 2024 MK 1,21-28 «Przyszli do Kafarnaum. Zaraz w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który

Nadzieja to patrzenie w przyszłość. Optymizm nie zawodzi, ani nadzieja, nie! Nadzieja jest jak siła napędowa zmierzająca do celu. Jest to mechanika Ducha Świętego. Jeśli cel podróży

Lidka Kufel w Domu Ojca

Dziś odeszła do Domu Ojca Lidka Kufel z Bojana. Otaczamy modlitwą Zenka, jej męża i całą ich rodzinę. Uroczystości pogrzebowe świętej pamięci Lidki odbędą się w najbliższy

III NIEDZIELA ZWYKŁA (B)

Niedziela 21 stycznia 2024 MK 1,14-20 «Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.

Noworoczne życzenia, które Wam składamy, są zawsze również życzeniami urodzinowymi, ponieważ 1 stycznia 1979 r. powstała Koinonia Jan Chrzciciel. Tego dnia w sanktuarium w Loreto nasz założyciel,

Niedziela 31 grudnia 2023 Łk 2,22-40 «Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Dziecię do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane

“Oto czynię wszystko nowe” (Ap 21,5). Boże Narodzenie jest świętem szczególnej radości, ponieważ rodzi się dla nas Zbawiciel, to znaczy rodzi się dla nas pewność, że nie

Boże Narodzenie 2023

W Nim było ŻYCIE, to życie było ŚWIATŁEM ludzi… (J1,4) Droga Siostro, drogi Bracie, JEZUS – prawdziwe życie, bijące blaskiem Bożej chwały i podtrzymujące wszystko słowem swej

IV NIEDZIELA ADWENTU (B)

Niedziela 24 grudnia 2023 Łk 1,26-38 «Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”. Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na

Niedziela 17 grudnia 2023 J 1,6-8,19-28 «Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: „Kto ty jesteś?”, on wyznał,

Udostępnij