Klub rodzica: wychowanie to wyzwanie

Zapis spotkań i webinarów prowadzonych przez “Strefę Radości”, działającą przy Koinonii Jan Chrzciciel we Wrocławiu, oraz “Strefę Rodziny” – inicjatywę Koinonii Jan Chrzciciel w Błotnicy.

 

Bez kar, bez nagród

Bez kar, bez nagród

  O tym, jak wychowywać dzieci, nie tracąc z nimi relacji mówi pedagog z dwudziestopięcioletnim stażem, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog i popularyzatorka pedagogiki Marii Montessori, Marta Makuch, mama trojga dzieci. Spotkanie…