Koinonia - Portret
TRZYDZIESTOLATKI

Opracował: Przemysław Krawczak

Koinonia po latach? Jak wygląda? Co porabia? Czy jest jeszcze potrzebna?

Chociaż dobrze nam być razem, to jednak przyjaźń sióstr i braci oraz otrzymany dar w postaci Bożej miłości przynaglają nas do tego, aby nie pozostawać w kręgu wspólnotowego ciepła, ale żeby wyjść na zewnątrz i dzielić się tym, czym sami żyjemy. A wszystko po to, aby Dobra Nowina o Jezusie dotarła do tych, którzy  jeszcze jej nie usłyszeli. Jak to robimy?

DOM MODLITWY - nasze DNA

“Camparmò będzie moim domem modlitwy” (Proroctwo o Camparmò, 25 sierpnia 1978 r.)

Podstawowym celem Domu Modlitwy jest doprowadzenie uczestniczących w nim osób do spotkania z Jezusem, które uczyni z nich Jego uczniów, a zatem i apostołów czyli misjonarzy.

W Polsce nie od razu rozumieliśmy, czym w istocie jest ta forma ewangelizacji, chociaż nie była nam obca koncepcja wzrastania w małych grupach formacyjnych, spotykających się czy to w parafii, czy w domach. Ale coś takiego? Spotykać się, ewangelizować, ale nie być grupą formacyjną? – Szczerze mówiąc, ciągle się tego uczymy i ciągle musimy zachowywać czujność, żeby niepostrzeżenie nie stać się grupą wzrostu. Do tego celu służy Agapito czyli comiesięczne spotkanie formacyjne małych grup zwanych w Koinonii Wspólnotami Rodzinnymi.

Camparmó, Włochy

Dom Modlitwy Ani i Łukasza Mazurczaków, Wrocław

Fenomen Domu Modlitwy można streścić w dwóch słowach: prostota i elastyczność, ponieważ ten rodzaj ewangelizacji dostosowuje się do lokalnych warunków, zawsze jednak zawiera trzy elementy: Słowo Boże, obecność braci i sióstr oraz Jezusa. Głoszone Słowo Boże wzbudza wiarę, a w modlitwie otwartej na Ducha Świętego spotykamy naszego Zbawiciela i podtrzymujemy z Nim żywą relację. Doświadczenie Bożego błogosławieństwa rodzi jedność i pragnienie bycia z innymi.

Każdy Dom Modlitwy ma swoją specyfikę i charakter, które nadają mu osoby przychodzące na spotkanie. Tam, gdzie przychodzą przede wszystkim dzieci, poczujemy się inaczej, niż na spotkaniach gromadzących głównie młodzież albo dorosłych. Tym jednak, co charakteryzuje Dom Modlitwy w ogóle, jest jego otwartość, mająca swoje źródło przede wszystkim w Proroctwie o Camparmò, w którym czytamy: „wszyscy, których ja, Pan, przyślę do Was, będą przeze mnie wybrani i chciani”. I Dom Modlitwy jest właśnie dla WSZYSTKICH – dla każdego, kto zechce przyjść.

Prowadzenie spotkań Domu Modlitwy jest dość wymagające: od jego animatora domaga się duchowej czujności i życiowej dyscypliny. Jeśli zapomnisz zaprosić ludzi, to prawdopodobnie nikt nie przyjdzie. Jeśli nie zatrzymasz się, żeby przygotować świadectwo o tym, jak Bóg wypełnia swoje Słowo w Twoim życiu, to nie będziesz mieć nic do powiedzenia na temat czytanego fragmentu Pisma Świętego. A wszystko to jest pochodną jakości Twojej relacji z Jezusem.

Każdy członek Koinonii jest zachęcany do otwarcia u siebie Domu Modlitwy, dlatego codziennie w wielu miejscach głoszone jest z mocą Słowo Boże. Ktoś doświadcza Bożego miłosierdzia  i odpowiada na nie z wiarą; ktoś inny przeżywa jakieś uwolnienie i w tym uwielbia Imię Jezusa. Towarzyszy nam również świadomość, że stanowimy część kilkutysięcznej  sieci Domów Modlitwy, rozsianych po całym świecie i że w związku z tym nad Domem Modlitwy nigdy nie zachodzi słońce. Daje nam to poczucie uczestniczenia w dziele, które nas przekracza i którego nie ogarnia nasza wyobraźnia.

Dom Modlitwy Hani Ewertowskiej, Malbork

Dom Modlitwy Marty Wszelakiej, Błotnica, 2022 r. 

Bez Domu Modlitwy nie ma Koinonii Jan Chrzciciel –  to nasze DNA, powołanie i styl życia. Każdy członek wspólnoty w jakiś sposób jest zaangażowany w to dzieło: zaprasza nowe osoby, prowadzi spotkanie lub po prostu w nim uczestniczy.

Dom Modlitwy daje Koinonii zdolność i okazję do bycia poza własnym środowiskiem. Jesteśmy przecież powołani, aby wychodzić do ludzi, których Jezus zbawił i z którymi mamy się Nim dzielić.

Szkoła Nowej Ewangelizacji - zasialiśmy ją w Polsce

Zaczęło się od Kursu Paweł i Kursu Filip. O Kursie Paweł przeczytacie w opracowaniu Ani Mazurczak zatytułowanym „Na początku był Kurs Paweł”, należącym także do niniejszej publikacji. Kurs Filip natomiast, który powstał w Koinonii Jan Chrzciciel na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, rozpowszechnił się bardzo dzięki zaprzyjaźnionemu z nami ewangelizatorowi z Meksyku, Jose Prado Floresowi, który na jego podstawie napisał książkę „Jak ewangelizować ochrzczonych”. Jako ciekawostkę warto powiedzieć, że najliczniejszy jak dotąd Kurs Filip w historii odbył się właśnie w Polsce, w Bydgoszczy, w 1993 roku i zgromadził pięciuset uczestników, którym służyła pięćdziesięcioosobowa ekipa prowadząca.

Kurs Filip, Bydgoszcz, 1993 r.

Kurs Paweł, Oaza Błotnica, 2021 r.

Szkoła Nowej Ewangelizacji proponuje formację o charakterze duchowym, biblijnym, ewangelizacyjnym  i wspólnotowym. Jej celem jest oferowanie odpowiednich kursów na różnych etapach życia wspólnotowego oraz oczywiście wychodzenie na zewnątrz z propozycjami dla parafii, a także dla osób spoza Kościoła. Szkołę Koinonii Jan Chrzciciel charakteryzuje właśnie jej wspólnotowe zakorzenienie. Stanowi ważną część Koinonii, ale nie określa jej tożsamości, wyrosłej z doświadczenia wspólnoty życia w Camparmò.

Rodzina skarbem Koinonii

Rodziny są znaczącą częścią Koinonii – mówi Michał Patynowski z Wrocławia. Wiele z nich w pełnym składzie – małżonkowie, dzieci, dziadkowie – uczestniczy w życiu naszej wspólnoty. Jednak są też takie, w których tylko jeden ze współmałżonków jest członkiem Koinonii, a drugi nie. Dla nich również mamy propozycje wsparcia w zakresie małżeństwa i rodzicielstwa.

Charakterystyczną cechą naszej formacji wspólnotowej, odnoszącej się także do rodzin jest to, że staramy się być razem w przeżywaniu radości i w świętowaniu sukcesów, ale także wtedy, gdy przeżywamy różnego rodzaju trudności. Towarzyszenie wychodzi również poza ramy wspólnoty i w razie potrzeby może przybrać formę profesjonalnego poradnictwa a nawet terapii.

Szczególnym rodzajem naszej troski o rodziny jest modlitwa wstawiennicza w ich intencji, odbywająca się każdego miesiąca we Wrocławiu. Jest to zaproszenie dla wszystkich, niezależnie od przynależności wspólnotowej.

Ania Budzińska i Magda Jasińska, Oaza Błotnica

Aneta i Piotr Chwaliszowie, Klub Rodzica, Oaza Błotnica, 2022 r.

Warsztaty “Bóg i SEKStrawagancja 1.0”, Oaza Błotnica, 2021 r.

Stałe miejsce wśród naszych propozycji mają także kursy dla małżeństw i rodziców. Niektóre z nich mają charakter biblijny, jak np. Kurs Rut, Kurs Sara i Tobiasz albo Kurs Pryscylla i Akwila; inne to bardziej warsztaty skoncentrowane na wybranych aspektach życia małżeńskiego i rodzinnego: Aneta i Piotr Chwaliszowie ze Szczecina prowadzą przygotowane przez siebie warsztaty z dziedziny komunikacji, Agnieszka i Michał Patynowscy pomagają poszerzać inne kompetencje małżeńskie i rodzicielskie, a Basia i Kamil Wojciechowscy z Bogusławca pod Kołobrzegiem zajmują się zagadnieniami związanymi z seksualnością. To tylko przykłady projektów i osób zaangażowanych w ich realizację.

Staramy się, aby w każdej Oazie i w każdym z Regionów przynajmniej raz w roku miało miejsce jakieś formacyjne wydarzenie dla małżeństw.

Osobną kategorię stanowią imprezy rozrywkowe. Najstarsza z nich to organizowany od dwunastu lat w Łukowie miejski Festyn Rodzinny. Zabawy międzypokoleniowe, koncerty muzyki chrześcijańskiej, przedstawienia ewangelizacyjne przygotowywane przez dzieci – wszystko to stanowi specjalność łukowskich festynów. 

Podobne imprezy odbywają się w Błotnicy pod Kołobrzegiem, w Bojanie k. Gdyni, w Nowym Radzicu niedaleko Lublina, a ostatnio również w Sobótce. Jest to świetna okazja do dzielenia się doświadczeniem Boga, w którym jest źródło radości.

W takim właśnie klimacie przebiegają również wspólne wakacje naszych rodzin, od wielu już lat organizowane w Oazach – w Nowym Radzicu i w Błotnicy. Jest to czas, kiedy rodziny mogą odpoczywać w gronie przyjaciół, modlić się i umacniać swoje relacje, a nawet uprawiać sport.

12-sty Festyn Rodzinny, Łuków, 2022 r

Festyn dla dzieci, Sobótka 2022 r.
 

Klub Rodzica, Tarnobrzeg, 2022 r.

Klub Rodzica, Łuków, 2021 r.

Odnowienie Festival, Wrocław, 2022 r.

Kolejny pomysł Koinonii to Klub Rodzica czyli cykliczne, comiesięczne spotkania w konwencji warsztatowo-klubowej, mające na celu rozwijanie kompetencji rodzicielskich. Oprócz konkretnej wiedzy oferują wsparcie fachowców prowadzących zajęcia. A wszystko zaczęło się osiem lat temu we Wrocławiu dzięki zaangażowaniu Iwony Podlasińskiej. Obecnie Kluby Rodzica działają już w wielu miejscach Polski, a niektóre spotkania są utrwalane i publikowane w formie podcastu.

Nie poprzestajemy na realizowaniu naszych własnych pomysłów, ale współpracujemy również z lokalnymi inicjatywami kościelnymi, a także z chrześcijanami innych wyznań. Oaza w Błotnicy uczestniczy w projekcie Diecezjalnego Duszpasterstwa Rodzin, zatytułowanym „JA+TY=MY”, współorganizując i współprowadząc cykl warsztatów dla małżonków. Wspólnota wrocławska ze swoją ofertą warsztatową, corocznie bierze udział w inicjatywie środowiska wrocławskich liderów chrześcijańskich pod nazwą „Odnowienie Festival”.

Wyrazem troski o rodziny są miejsca, które budujemy czy też wynajmujemy na nasze wspólnotowe działania: Strefa Radości we Wrocławiu, sale wspólnotowe w Poznaniu, Kaliszu i Łukowie, a także Dom dla Gości w Radzicu. W Błotnicy rodzina była myślą przewodnią projektu domu, który powstał właśnie jako „Strefa dla Rodziny”. Na miejscu jest niewielka baza noclegowa, która pozwala przyjmować rodziny potrzebujące wsparcia lub po prostu wypoczynku. Rodzina – mówi Monika Wojciechowska, Pasterz Oazy w Błotnicy – jest wartością samą w sobie, a pomaganie jej w odnajdowaniu i umacnianiu miłości, przez którą każdy może spotkać Jezusa-Zbawiciela, jest dziełem ewangelizacyjnym. Dlatego wydarzenia organizowane w ramach Strefy dla Rodziny skierowane są do wszystkich, także do osób spoza Koinonii czy Kościoła.

Pierwsza Komunia, Oaza Błotnica, 2022 r.

Spotkanie wakacyjne dla dzieci, “Tajemniczy czas z Noem”, Gościno, 2021 r.

Hania i Jacek Damięccy, Bojano

Lidka i Zenek Kuflowie, Bojano

Jest także takie miejsce, w którym rodziny z naszej wspólnoty postanowiły zamieszkać blisko siebie po to, żeby zacieśniać więzi przyjaźni i angażować się w ewangelizację w lokalnym środowisku – to Bojano k. Gdyni. Zaczęło się o dwóch rodzin – Hani i Jacka Damięckich oraz Lidki i Zenka Kuflów (w kolejności osiedlania się w Bojanie). Chcieli być blisko siebie i razem ewangelizować. Jedni mieszkają przy ulicy Św. Jana Chrzciciela, a drudzy  – Św. Józefa, jako pierwsi mieszkańcy swoich ulic mogli zgłosić pomysł na ich nazwę. Stopniowo dołączały kolejne rodziny, zachęcone przykładem poprzedników. Dziś w Bojanie i okolicach stoi już kilkanaście domów należących do rodzin ze wspólnoty. Wspierają się wzajemnie, odwiedzają się, modlą się ze sobą, prowadzą Domy Modlitwy i udzielają się w lokalnej społeczności, organizując wydarzenia kulturalne i edukacyjne, a także angażując się w życie miejscowej parafii. 

Zapraszamy dzieci

Skoro rodziny są naszym skarbem, to i dzieci mają w Koinonii swoją własną przestrzeń. Dotyczy to zarówno comiesięcznych spotkań Koinonii, kiedy prowadzone są zajęcia przygotowane z myślą o najmłodszych, jak i wydarzeń organizowanych specjalnie dla nich.

Maria Sierociuk z Łukowa opowiada nam o tamtejszych pomysłach na pracę z dziećmi: „Podczas wakacji i ferii zimowych odbywają się u nas tygodniowe zajęcia dla dzieci w wieku od czterech do piętnastu lat. Proponujemy dzieciom zabawy, wycieczki, warsztaty (plastyczne, kulinarne, taneczne, teatralne i wokalne). Jest również czas na modlitwę i słuchanie Bożego Słowa. Takie zajęcia to świetna okazja, aby z ewangelicznym przesłaniem dotrzeć także do ich rodziców.  W okresie Bożego Narodzenia w kościołach Łukowa i w naszej sali przedstawiamy przygotowane przez dzieci jasełka. Co tydzień zapraszamy dzieci do Domu Modlitwy, w tej wersji zwanego „Domkiem Modlitwy” – mówi nam Marysia.

Przedstawienie pt. “Kopciuszek”, Łuków, 2021 r.

Dom Modlitwy dla dzieci, Łuków, 2021 r.

Spotkanie wakacyjne dla dzieci, “Tajemniczy czas z Nim”, Oaza Błotnica, 2022 r.

Obóz dla dzieci “Kolorowe Wakacje”, Oaza Nowy Radzic

W naszych Oazach – w Nowym Radzicu i Błotnicy – co roku organizujemy kilkudniowe spotkania dla dzieci. W Radzicu są to „Kolorowe Wakacje”, a w Błotnicy – „Tajemniczy czas”. Idea jest podobna: zapoznajemy dzieci z postaciami z Biblii i próbujemy zobaczyć, czego możemy się od nich nauczyć i jak bliskie są one naszemu życiu”.

W naszych wspólnotach przygotowujemy także dzieci do pierwszej komunii. Z doświadczeń wspólnot we Wrocławiu i Trójmieście powstaje program, który będzie można powielać wszędzie gdzie zajdzie taka potrzeba.

Pokolenie "Z" … Koinonii

A kiedy dzieci powoli przestają być dziećmi, wspólnota stara się towarzyszyć im w delikatnym okresie dojrzewania – mówi Justyna Śniady. Młodsza młodzież, którą nazywamy „Młodymi Orłami”, co miesiąc podczas spotkań Koinonii ma swoje zajęcia formacyjne.  Kilka razy w roku uczestniczą w spotkaniach „Strefy Młodych” w naszych Oazach. Mają także swoje Domy Modlitwy (np. w Błotnicy i Krakowie), a latem wyjeżdżają na organizowane dla nich obozy. Co roku mają one inny temat przewodni, na przykład w 2022 roku był to „New Balance” – o relacjach z Bogiem, z przyjaciółmi i z samym sobą. Podczas takich obozów „Młode Orły” bawią się, modlą się i stawiają czoła swoim ograniczeniom podczas emocjonujących, czasem terenowych, zadań grupowych. A wszystko zmierza do przeżycia nowego doświadczenia spotkania z Jezusem.

Strefa Młodych Orłów, Sobótka, 2021 r.
 

WWDT – Wakacje w Dobrym Towarzystwie, Oaza Błotnica, 2021 r.

WWDT – Wakacje w Dobrym Towarzystwie, Błotnica (Gościno), 2021 r.

Także starsza młodzież (17-25 lat) ma swoje „strefy” czyli spotkania w Oazach. Na co dzień w różnych środowiskach, często uchodząc za dziwaków (bo kto dzisiaj chce się przyznawać do wiary?), tutaj spotykają rówieśników podobnych do siebie i mogą cieszyć się ich przyjaźnią. Oni też mają swoje wakacyjne spotkania, czyli „Wakacje w Dobrym Towarzystwie”. Ponieważ jest to czas pytań o przyszłość i o to, co najważniejsze w życiu, staramy się, żeby tematyka tych obozów sprzyjała odważnemu mierzeniu się z takimi wyzwaniami.

Nasi młodzi chętnie pomagają również w organizowaniu wakacyjnych wyjazdów dla „Młodych Orłów” i dla dzieci.

Mają także swoje pomysły na ewangelizację. We Wrocławiu jest to projekt „Orzezwienie” – comiesięczne spotkania z muzyką, modlitwą i gościem specjalnym. Zwieńczeniem całego roku pracy nad tym projektem było w tym roku spotkanie zatytułowane „Summer Sobótka”, czyli uwielbienie w plenerze w Oazie w Sobótce- opowiada Justyna. „Orzeźwienie” zaowocowało także powstaniem młodzieżowego Domu Modlitwy we Wrocławiu.

Młodzieżowy Dom Modlitwy działa również w Bojanie i także tutaj młodzi ze wspólnoty mają pomysły na ewangelizację. Odbyło się już kilkanaście spotkań z udziałem interesujących gości. Od gier planszowych po zajęcia poświęcone życiowym priorytetom, spotkania z ludźmi biznesu, psychologiem i seksuologiem. Wspólnym mianownikiem tych spotkań była doskonała atmosfera, profesjonalne przygotowanie i ewangeliczne podejście do prezentowanych zagadnień. No i, oczywiście obecność młodych, także spoza wspólnoty.

Wydarzenie “SummerSobótka”, Sobótka, 2022 r.

Spotkanie młodych “Orzeźwienie”, Wrocław, 2022 r.

Pierwszy od lewej: Marcin Damięcki, Bojano

Ten pomysł przydaje się w związku z programem przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania, realizowanym w Bojanie z inicjatywy miejscowego proboszcza, a także Marcina i Oli Damięckich z naszej wspólnoty. Marcin mówi, że kiedy już go wdrożą u siebie, będzie można na tej podstawie stworzyć wspólny projekt dla naszej młodzieży z całej Polski.

A skoro już o tym mowa: w Oazie w Błotnicy ówczesny biskup pomocniczy Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, bp Krzysztof Włodarczyk, dwukrotnie udzielał naszej młodzieży sakramentu bierzmowania. Przygotowywani przez braci i siostry z Oazy, mogli swoje spotkanie Duchem Świętym przeżywać bardzo świadomie we wspólnotowej atmosferze.

Życie konsekrowane, czyli lilie wśród drzew

Kiedyś w Camparmò, ktoś na modlitwie odczuł, że Ci, którzy zostawili dla Jezusa wszystko, co mieli i o czym marzyli, są jak lilie wśród drzew. Tymi drzewami są inni, którzy będąc w tej samej wspólnocie, żyją we własnych domach i zapewniają „liliom” wszystko, co potrzebne do życia. Jedni i drudzy są dla siebie nawzajem.

Dzisiaj wspólnoty życia konsekrowanego w Nowym Radzicu, Błotnicy i Sobótce są gospodarzami miejsc otwartych zarówno dla członków naszej wspólnoty, jak i dla wszystkich, którzy chcą ich odwiedzić w poszukiwaniu duchowego oddechu i zwykłej ludzkiej przyjaźni. Te domy właśnie im zawdzięczają swoje istnienie i po to są, żeby ich przyjmować. Ich mieszkańcy, powołani do życia w zupełnej zależności od Bożej opatrzności, a także do dziewictwa i uległości wzajemnej, są naprawdę jak delikatne kwiaty, które bez wsparcia nie przetrwają. Tak, sami to wybrali, odpowiadając na Boże powołanie. Ale też są w tym konsekwentni, nie podejmując pracy zawodowej i angażując się całym sercem w służbę swoim braciom i siostrom żyjącym w świecie. I dlatego domy, w których mieszkają, nazywamy Oazami: tu jest inny świat. I ten świat na Was czeka. On pewnie pociągnie jeszcze niejednego chłopaka i niejedną dziewczynę, bo w końcu pragnienie Królestwa Bożego w niejednym sercu wybija się na pierwszy plan. A to właśnie bladym odblaskiem nieba są nasze wspólnoty życia konsekrowanego. Tak nazywa je o. Ricardo i oni sami tak to przeżywają. Trzy Oazy w Polsce, a są tacy, którzy chcą więcej. Czekamy więc na kolejne lilie.

konsekrowani_zvago

Góra Wolarz, 2022 r.

Wakacyjne rekolekcje celibatariuszy, Duszniki Zdrój, 2022 r. 

Aggeo - Biznes po Bożemu

Jeszcze raz, jedna chwila, a Ja poruszę niebiosa i ziemię, morza, ląd… Poruszę wszystkie narody… (Ag 2,6-7). Jesteśmy przekonani, że jest to przesłanie dla nas, przedsiębiorców – mówi Roman Szymczak. Chcemy dzielić się świadectwem Bożego działania w naszym życiu. Wszystko, co robimy w ramach stowarzyszenia ma charakter otwarty i każdy chętny przedsiębiorca może uczestniczyć w naszych spotkaniach i kursach.

Jednym z najważniejszych wydarzeń w roku jest dla nas konferencja Święto Przedsiębiorczości, która jest czasem wspólnej modlitwy, słuchania świadectw działania Pana w naszych biznesach, a także nauczań członków Aggeo i pasterzy naszej wspólnoty. W 2021 roku we Wrocławiu uczestniczyło w tym spotkaniu około 120 przedsiębiorców z całej Polski.

Mamy także lokalne spotkania Aggeo zatytułowane „Poszerz Wizję”, podczas których w Słowie Bożym szukamy inspiracji dla przedsiębiorczości zgodnej z Bożym planem.

Święto Przedsiębiorczości, Wrocław,  2021 r.

Kurs Duchowość Przedsiębiorcy, Warszawa, 2022 r.

Roman Szymczak, Spotkanie przedsiębiorców “Poszerz wizję”, Wrocław,  2021 r.

W tym roku zamierzamy uruchomić Domy Modlitwy dla przedsiębiorców  wszędzie tam, gdzie mieszkają i pracują członkowie Aggeo, tj. w Warszawie, Poznaniu, Gdyni, Wrocławiu, Białymstoku, Kołobrzegu i Kaliszu. Spotkania będą odbywać się w centrum każdego z miast. Ich głównym celem jest stworzenie ludziom biznesu okazji do spotkania z żywym Bogiem oraz to, aby mogli oni usłyszeć o Jego dobroci i o tym, co może On uczynić w ich życiu osobistym i zawodowym.

Jesteśmy zapraszani na kluczowe konferencje dla przedsiębiorców chrześcijańskich, m.in. Otwarte Dłonie (Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna  w Warszawie), Przywództwo w biznesie (Fundacja Aptissimi), Żyj w obfitości (Towarzystwa Biznesowe). Pozwala nam to podzielić się doświadczeniem, wiedzą merytoryczną oraz tym, jak rozumiemy stwierdzenie, że biznes jest oparty na wartościach.

Warto też wspomnieć, że stworzyliśmy Akademię Przedsiębiorcy Aggeo. Dzięki niej każdy zainteresowany może uzyskać profesjonalną i praktyczną wiedzę o biznesie, zarządzaniu  i przywództwie. Dzięki tym umiejętnościom przedsiębiorca może odnosić sukcesy  w biznesie oraz być konkurencyjny na rynku. Przez trzy lata odbyło się ponad 50 kursów, które prowadziło około 30 prelegentów, a w sumie uczestniczyło w nich kilkaset osób. 

Naszym ewangelizacyjnym „oknem na świat” jest platforma internetowa www.aggeo.pl. Daje ona możliwość dotarcia do innych, którzy poszukują osób i firm kierujących się wartościami chrześcijańskimi w prowadzeniu biznesów. Dzięki tej platformie otrzymujemy mnóstwo pytań dotyczących naszych spotkań, a wielu przedsiębiorców chce uzyskać więcej informacji o naszej działalności.

Na peryferiach czyli tam, gdzie gasną reflektory

Wszystkie nasze wspólnoty starają się widzieć wokół siebie osoby potrzebujące pomocy – zarówno duchowej, jak i materialnej. Ostatni czas był w tym sensie szczególnie wymagający, zważywszy na napływ osób chroniących się u nas przed wojną na Ukrainie. Wszystkie nasze Oazy, a także wielu członków naszej wspólnoty przyjęło w swoich domach tych szczególnych gości. To nie tylko akt miłości wobec nich, ale i wielki dar Boży dla każdego z tych, którzy otworzyli swoje domy i mogli w ten niezwykły sposób przyjąć do siebie samego Pana.

Nasze wspólnoty już od dawna wychodzą z pomocą materialną do  lokalnych środowisk. Oazy w Nowym Radzicu i Błotnicy współpracują w związku z tym z Bankiem Żywności, a Oaza Wrocław stworzyła specjalną posługę charytatywną. Remonty w domach i mieszkaniach osób mających trudne warunki lokalowe, dostarczanie drewna na opał i artykułów żywnościowych – to dotychczasowy sposób działania tej grupy.

Długą tradycję ma także posługa ewangelizacyjna w zakładach karnych. Chełm, Wołów, Wrocław, Zamość i Słupsk to te, które pierwsze przychodzą na myśl. Dla osób osadzonych prowadziliśmy zarówno Domy Modlitwy, jak i kursy ewangelizacyjne i rekolekcje. W Wołowie mamy wręcz „wspólnotę za kratami”, której członkowie spotykają się regularnie i składają normalne zobowiązania, tak jak wszyscy inni członkowie Koinonii Jan Chrzciciel.

Dzieci z Ukrainy z listami od przyjaciół z UK

Goście z Ukrainy, Oaza Nowy Radzic, 2022 r.

Mecz z przyjaciółmi z Ukrainy, Oaza Błotnica, 2022 r.

Realnie i wirtualnie - tak ewangelizujemy

Wszystko to, co normalnie dzieje się w naszych Domach Modlitwy, na spotkaniach wspólnotowych albo podczas ewangelizacji, z nastaniem ograniczeń epidemiologicznych podczas pandemii koronawirusa musiało przenieść się do świata wirtualnego. Mieliśmy więc transmisję spotkań modlitewnych, mszy niedzielnych, a nawet modlitwy osobistej i Domu Modlitwy.

Trzmiel Daniel i Biedronka Lu, bohaterowie spotkań dla dzieci, odbywających się podczas rekolekcji prowadzonych przez Oazę w Błotnicy, przenieśli się do serwisu Youtube.  

Wcześniej, bo już w 2019 r., (wtedy jeszcze pod szyldem „KeKaKo.Net”) powstał nasz wspólnotowy podcast. Można w nim usłyszeć odcinki z komentarzami biblijnymi (Poranny suplement diety, homilie, świadectwa i audycje poświęcone życiu wspólnotowemu. Jest także zapis spotkań w Klubie Rodzica, audycje z cyklu Między wiarą a nauką  i wiele innych interesujących treści.

Koinonię, w różnych jej odsłonach, można również znaleźć w mediach społecznościowych: na Facebooku, Instagramie i TwitterzeI chociaż postawiliśmy duże kroki na drodze do cyfrowego kontynentu, jakim jest internet, to pewnie ciągle nauka przed nami, bo Ewangelię trzeba głosić tam, gdzie są jej potencjalni słuchacze.

Trzmiel Daniel i Biedronka Lu, Oaza Błotnica

Magda Kadziak i Robert Hetzyg, Oaza Błotnica

Twórcy i ich twórczość

Oprócz mediów wspólnotowych, także członkowie naszej wspólnoty prowadzą działalność internetową. Szczególnie polecamy kanał na Youtube i otwartą grupę na Facebooku pod nazwą „Spiżarnia Wiary”, prowadzone przez Przemka Krawczaka z Anglii. Wywiady, świadectwa, ciekawe tematy i znakomici goście. A do tego codzienna porcja Słowa Bożego.

W internecie także można zapoznać się z twórczością Mariusza Śmiałka ze Szkocji, autora piosenek i wykonawcy. Nagrał w sumie cztery płyty, z których trzy najnowsze stanowią jeden projekt zatytułowany  „Tylko Jezus”.

Także Iwony Pietrali, piosenkarki i ewangelizatorki, nie trzeba nikomu przedstawiać. Jej płyta „Jestem blisko” jest szeroko znana wśród miłośników muzyki chrześcijańskiej. 

Od lat ze wspólnotą związany jest także Kuba Kornacki: aktor, piosenkarz, kompozytor, autor tekstów, tłumacz, reżyser i scenarzysta teatralny, twórca projektu Kanaan, z którym wydał dwie płyty „Tato” i „Trzy sny”.  Napisał dwie książki: „Ogrody Bożych cudów”, zawierającą świadectwa członków wspólnoty z Bojana i okolic, oraz, wspólnie z żoną, Małgosią i Robertem Hetzygiem, „Rozmowy pod wodospadem”  – wywiad-rzekę z założycielem Koinonii Jan Chrzciciel, o. Ricardo Argañarazem, a ponadto także powieść dla dzieci pt.: „Ucho w opałach”, którą też sam zaadaptował dla potrzeb Radia Gdańsk.

Przemysław Krawczak

Mariusz Śmiałek

Iwona Pietrala

Życie jest piękne

Niezależnie od tego, ile się ma lat, zawsze jest coś pięknego, czym można ucieszyć się dzisiaj. Zmarszczki na czole przypominają o coraz większym doświadczeniu, a młodość nie musi być oznaką jego braku, tylko żywotności i chęci działania. Wygląda na to, że Koinonia w Polsce jest gdzieś na tym etapie: przeżyliśmy już to i owo, ale wszystko, co najlepsze, jest ciągle przed nami.

I ku temu właśnie razem idziemy.