Miesiąc: sierpień 2019

Bądź „kekako”!

Rozmawiamy dzisiaj o kerygmatycznej wierze, o życiu w Duchu Świętym i o Kościele grzeszników. W audycji wzięła udział dr Beata Wójtowicz, Krajowy Koordynator Szkoły Nowej Ewangelizacji Koinonii Jan Chrzciciel i…

Historia boska i ludzka #3 Potop – kolejna płaszczyzna sporu między kreacjonizmem a ewolucjonizmem

Historia boska i ludzka #3 Potop – kolejna płaszczyzna sporu między kreacjonizmem a ewolucjonizmem

Prof. Sławomir Leciejewski zajmie się dzisiaj Biblijnym POTOPem z kilku różnych perspektyw: kreacjonizmu fundamentalistycznego, kreacjonizmu „naukowego”, kreacjonizmu ewolucyjnego (ewolucjonizmu teistycznego) oraz ewolucjonizmu ateistycznego. Zapraszamy! Muzyka: Possimiste „The Flight of Lulu…